Vi minner om: Varme

Informasjon om fjernvarmeanlegget

Det har blitt kalt og mange lurer på hvordan fjernvarmeanlegget fungerer. 

Vi minner om man ikke kan forvente at radiatoren føles varm dersom det er 22°C eller varmere i leiligheten, siden det da vil være svært liten gjennomstrømming av vann.

Mer informasjon om varme/fjernvarme finnes her og her.

Styret gjør oppmerksom på at det ikke er noen hensikt å be om service på radiator i sommermåneder, ettersom temperaturen inne trolig er høyere enn hva termostater vil slippe gjennom varme. Styret vil derfor anbefale å vente til temperaturen er under 0 grader ute. 

Dersom det er problemer med varme i bad kan dette meldes inn hele året. 

 

Før du melder inn problemer med varme, ber vi deg å lese/teste dette først.

Det er flere mulige årsaker til at en radiator ikke blir varm. Termostatventilen kan være defekt, men det kan også være andre grunner. For å unngå at beboerne og Sameiet påføres unødvendige kostnader ber Styret om at beboere med radiatorer som ikke blir varme gjennomfører følgende prosedyre:

1.      Skru av alle radiatorer.

2.      Radiatoren som ikke virker skrus på maks.

3.      Vent i inntil en time (eller til radiatoren har blitt varm).

4.      Dersom det er mer enn en radiator i en leilighet som ikke varmer, prøves en etter en radiator mens alle de andre radiatorene er avskrudde.

Husk at radiatorer som tildekkes (for eksempel med møbler eller gardiner) vil ikke bli skikkelig varme.

Hvis denne testen ikke får kalde radiatorer til å bli varme, følges prosedyren å melde dette inn via skjemaet på Lørenplatåets side her. Passord får du ved å kontakte styret på epost sameietlorenkvartalet@gmail.com. 

Utfyllt skjema videresendes til tekniker for vurdering og service bestilles ved behov. Det er viktig å legge merke til at hvis feilen skyldes misforståelse av hvordan anlegget fungerer eller at årsaken skyldes noe som ligger innenfor seksjonseiers ansvar vil faktura fra tekniker bli viderefakturert til deg som seksjonseier.

 

HUSK AT FULL EFFEKT AV RADIATORENE KOMMER NÅR DET ER KALDT UTE DA SYSTEMET I HELE BLOKKSAMFUNNET ER TERMOSTASTYRT. 

 

Styret 21.10.18 - oppdatert 4.1.2021