Endret: 15 mai 2020     Opprettet: 1 jul 2019

Utvendig vedlikehold våren 2020

Arbeidet starter mandag 25.5. kl 7:00. Husk å rydde terrassen før det!

Malermester Buer starter endelig mandag 25. mai kl. 07:00 til onsdag 27. kl. 18:00 med høytrykkspyling/ vask av alle terrasserekverk i 1. etasje i Kruttveien 1A, 1B, 9 og Peter Møllers vei 4C, 4D. Alle som bor i 1. etasje må sette sine ting på inntil veggen på terrassen 
slik at disse ikke blir skadet av vann fra høytrykkspylingen. 

Høytrykkspylingen/ vasking av Svalgangsbygget i Kruttveien 3A, B, C, D, 5A, B 7A, B, C, D starter mandag 25. mai kl. 07:00 til onsdag 27. kl.18:00. Alle vegger, terrasser og betongdekke blir høytrykkspylt. ABSOLUTT ALLE TING SOM ER PÅ TERRASSENE/ TRAPPEGANGENE/ INNGANGSPARTIET MÅ TAS VEKK. I denne perioden anbefales det at alle ventiler er lukket slik at ikke vann kommer inn. Men husk å åpne ventilene etter høytrykkspylingen er ferdig onsdag 27. mai. Seksjonene er bygd slik at for å få full effekt av ventileringen i seksjonen må ventilene være åpne.

PLAN ETTER HØYTRYKKSPYLING/ VASKING: 

Behandling/ oljing av trerekkverk i 1. etasje i Kruttveien 1A, 1B, 9 og Peter Møllers vei 4C, 4D.

Behandling/ sliping/ lakk av håndløpere på terrassene i Svalgangsbygget. Kruttveien 3A, B, C, D, 5 A, B 7A, B, C, D 

Behandling/ oljing av alle benker/bord og utebod med espalier/luftetårn.

Maling av fellesgang 1 etg. i PMV 4D, gangen som vender ut mot Peter Møllers vei og maling av heisdør i 1 etg. i PMV 4D.

Høytrykksspyling av nedre betongkantkant over inngangsdøren i Kruttveien 1A/1B/9 da disse er veldig skitne og mose kan begynne å vokse her.

 

Mvh. Styret 20.06.2019

- oppdatert sist 15.10. 2019

- oppdatert sist 15.5.2020