Endret: 5 apr 2020     Opprettet: 31 mar 2020

Tiltak mot måkereir

Basert på forslaget til årsmøtet i fjor er det nå gjort tiltak for å unngå måkereir på våre tak.

Som et forsøk i å hindre at måkene som bor på Løren skal trives og lage reir på våre tak er det nå plassert et stort antall gummislanger på alle tak. Slangene vil også bli flyttet rundt i løpet av våren.