27 sep 2019

Store nedbørsmengder - sjekk ventilasjon

Det er i dag sendt ut gult farevarsel om store nedbørsmengder på Østlandet utover ettermiddagen i dag.

 

I denne sammenheng minner vi om viktigheten at alle seksjonseiere tar sitt løpende ansvar om å sjekke filter for nedløp på sin terrasse eller ber sin leietaker om å sjekke filter for nedløp på terrassen.

 

Det de færreste tenker på i sammenheng med nedbør, er ventilasjonen i seksjonen;

Ettersom alle våre seksjoner er utstyrt med mekanisk avtrekk som står på hele tiden, fungerer avtrekket som en "støvsuger" - altså har undertrykk hele tiden. Det er meget viktig at alle lufteventiler i seksjonen står åpne til en hver tid - slik at luft kan trekkes inn, sommer og vinter. Dersom ventilene er lukket, vil undertrykket sørge for å trekke inn luft fra alle åpninger og sprekker. Vinduskarmer er meget utsatt i denne situasjonen; Er det mye vann (regn) på utsiden, så vil undertrykket trekke inn vann i karmene = vannskade.

 

Styret 27.9 2019