18 feb 2020

Sikre løse gjenstander på balkonger

Det har blåst kraftig den siste tiden. Det har blant annet blåst ned løse terasseplater fra en av våre blokker. Hvis disse platene hadde truffet en person kunne dette bli meget alvorlig situasjon! 

Styret ber alle å ta en sjekk på sine balkonger og sikre alt som eventuel sitter løst.