5 nov 2020

Parkeringslomme til søppelbil

Gjelder utenfor Peter Møllersvei 4C

Gateparkeringsområdet utenfor Peter Møllersvei 4C utvides mot Lørenveien og en del av dette gjøres om til parkeringslomme for søppelbilen som i dag står på gata mens søppeltømming foregår.