19 jul 2018

Påminnelse: Brannsikkerhet

Vi minner om at der strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner).

Vi minner om at der strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner). Dette pga. brannsikkerhet.

 

Alle objekter vil fjernes uten ytterligere varsel ved rutinemessige kontrollrunder av vaktmester