31 aug 2020

Oppdatering av ordensregler - Løren Garasjelag

Garasjelaget sine ordensregler er oppdatert for å tilfredstille drifts- og brannkrav til garasjelanlegget.

Viktigste endringer er:

  • Ladekabel til el-bil, daglig bruk og oppbevaring
  • Presisering av antall motorkjøretøy pr plass. Det er tillatt til å parkere enten bil eller mc/moped på en parkeringsplass, ikke begge deler
  • Røykeforbud i garasjen
  • Presisering av parkering forbudt utenom oppmerket p-plass
  • Se ordensregler for mer utfyllende informasjon