Sameiet Lørenkvartalet

Lørenkvartalet Sameie og Lørenkvartalet Borettslag består av 124 seksjoner. Sameiet har 62 seksjoner og borettslaget har 62 seksjoner. Disse er fordelt på følgende adresser:


Peter Møllers vei 4C og D

Kruttveien 1A og B

Kruttveien 3A, B, C, D

Kruttveien 5A, B

Kruttveien 7A, B, C, D

Kruttveien 9

 

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen 30. april. Styret velges av sameiermøtet for 2 år, og består av 6 medlemmer - hvorav 1 er varamedlem.

Styret har som hovedmål å utvikle og ivareta bomiljøet og sameiets eiendommer for at beboerne skal oppleve et trygt og attraktivt bomiljø - slik at verdien av den enkelte sameiers boliginvestering kan maksimeres.

 • Felleskostnader

Felleskostnader i sameiet deles etter sameierbrøk. Disse kreves inn månedlig fra sameiets forretningsfører, der den enkelte kan velge å inngå avtale om eFaktura. I grove trekk dekker sameiets felleskostnader følgende poster:

 • Vedlikeholdskostnader som f.eks. vaktmester, renhold, heiser, stell av grøntarealer, snømåking, bygningsmessig vedlikehold, renovasjon, drift av fjernvarmeanlegg etc
 • Bredbånd og TV med grunnpakke fra Altibox
 • Forsikring av sameiets bygninger
 • Forretningsførsel
 • Kommunale avgifter
 • Kontingent til Løren Velforening
   
 • Energikostnader/a-konto

Energikostnader for den enkelte seksjon faktureres over felleskostnadene fra forretningsfører. For mer informasjon om felleskostnader og a-konto, trykk her.

 • Kontakt

Styret kan kontaktes via sameiets e-post, sameietlorenkvartalet@gmail.com som leses regelmessig.

 • Heis

Heisene våre tar skade dersom dørene holdes åpne med makt. Vi har i den forbindelse hatt flere driftsstopp og kostbare reparasjoner. For å unngå dette, benyttes en spesialnøkkel som enkelt kan låse heisdørene i åpen posisjon. Dette gjør flytting og varetransport enklere, samtidig som det forhindrer skade på heisen. Les mer her.

 • Biltrafikk
  Les mer her
 • Nattero

Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal det være nattero i bygningene. Det betyr at støyende aktiviteter ikke kan foregå i dette tidsrommet. Boring i tak, vegger og gulv skal ikke utføres mellom klokken 20.00 og 08.00.

 • Postkasseskilt/navn på ringetablå
   

For å ha et pent, ryddig og enhetlig inngangsparti bestilles postkasseskilt og navn på ringetablå via denne siden. Postkasseskilt byttes så fort det er praktisk mulig. Ringetablå skiftes ca 1 gang pr måned. Innen navn på ringetablå er blitt endret kan en opplyse besøkende om seksjonsnummer. Ringeknapper er merket med seksjonsnummer.

Postkasseskilt og navn på ringetablå bestilles ved på denne siden.

 • Nøkler

For bestilling av nøkler trykk her.

 • Garasje

For bestilling av mobilløsning for garasjeport trykk her.

 • Fasade

Styret har et ansvar for at sameiets fasade skal være velstelt og ensartet. Dette har med trivsel og en fornuftig forvaltning av våre eiendommer å gjøre. Det er derfor formulert retningslinjer for hvordan vi ønsker at vår felles fasade skal se ut. Dette innebærer informasjon om malingsfarger, markiser, vindskjerming, igjen-bygging av åpninger på balkong og beplantning for leiligheter på bakkeplan.

Alle fasadeendringer må søkes styret og godkjennes før iverksettelse.

Les mer her.

 • Vaktmestertjenesten

For informasjon om vaktmestertjenester, trykk her.

 • Forretningsfører

For informasjon om forretningsfører, trykk her.
 

 • Søppelhåndtering og Løren miljøstasjon

For informasjon om renovasjon, trykk her.

Trykk her for informasjon om Løren miljøstasjon - gratis avlevering av mindre mengder husholdningsavfall og spesialavfall.

Det er også mulig å selv levere avfall gratis på kommunens gjenbruksstasjoner, Haraldrud gjenbruksstasjon er den som er nærmest oss - se Oslo kommune renovasjonsetaten sine nettsider.

Det er innført søppelfaktura for å sette fra seg avfall. Les mer her.

 • Vakthold / bomiljøkontakt Securitas

Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles. Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, han er der for din skyld. Les mer her.

 • Løren velforening

Løren velforening drifter og er ansvarlig for Lørenparken. For informasjon om Løren velforening, trykk her.