Endret: 7 apr 2021     Opprettet: 27 feb 2019

Garasjevask 2021

Garasjevask gjennomføres 25. og 26. mai 2021. Biler må flyttes i tidsrommet 8:00 - 17:00.

Les mer på nettsidene til Løren Garasjelag https://lorenplataet.no/loren-garasjelag

Tirsdag 25.5: Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
Onsdag 26.5: Plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser

Biler må flyttes i tidsrommet 8:00 - 17:00

For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel. 

For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i aktuelt tidsrom vask skal utføres. 

Ikke fjernet kjøretøy og ladekabelen fjernes uten varsel og for eiers regning. 

Vi ser frem til å få vasket bort støv og møkk etter vinteren :-)

 

Styret i Løren Garasjelag, 07.04.2021