23 jan 2019

Fellesutgifter og energikostnader

Styrets forslag til budsjett for 2019 har ikke lagt inn noen endringer i fellesutgifter, og dermed ingen økning/justering fra 01.01.19. Styret vil vurdere nivået for fellesutgifter løpende.

Fellesutgifter og energikostnader

Styrets forslag til budsjett for 2019 har ikke lagt inn noen endringer i fellesutgifter, og dermed ingen økning/justering fra 01.01.19. Styret vil vurdere nivået for fellesutgifter løpende.

Pris for strøm og fjernvarme (varme og varmt tappevann) har hatt en sterk økning gjennom 2018, og prognosene fra fagmiljøet sier at det kan forventes ytterligere prisoppgang i 2019. Styret minner om at oppgjør for energi sendes seksjonseiere sammen med faktura for fellesutgifter i juli. Denne avregningen vil da speile forbruket 01.01.18 - 31.12.18. Det kan være fornuftig å påregne en avregning der a-konto innbetalt siste året ikke vil være dekkende for forbruket i 2018, og derfor ta høyde for dette allerede nå.

Med tanke på prognosen for ytterligere prisøkning i 2019, minner vi om at a-konto energi økes/justeres først fra juli 2019 for forbruk 01.01.19 - 31.12.19. Denne justeringen vil da bruke forbruket i seksjonen gjennom 2018 som grunnlag + et "buffer" (normalt 5%, men vi vil vurdere om dette bør være 10% i neste periode). Vi oppfordrer derfor til å ta høyde for økte energikostnader i tiden fremover.

Styret 23.01.19