Løren Garasjelag

Løren Garasjelag har egen hjemmeside her

På denne siden håper vi du kan finne svar på en eller flere av de spørsmålene du måtte ha vedrørende Løren Garasjelag. Er det informasjon du savner setter vi pris på tilbakemelding, slik at vi får så bra og nyttige nettsider som mulig.

Merk: Garasjen eies og driftes av Løren Garasjelag. For å holde kostnader så lave som mulig bruker vi en fane på nettside til sameiet Lørenplatået. men vi er et eget selskap som eier og drifter garasjen.

 

Vi minner om - oppbevaring av gjenstander i garasjeanlegget forbudt

Vi minner om klare retningslinjer for garasjelanlegget, der ordensreglene sier følgende:

"Det er strenge brannkrav til garasjeanlegget - alle gjenstander som hensettes i garasjeanlegget/på parkeringsplassen fjernes umiddelbart for eieres regning uten varsel (inkl hjul, spylervæske, olje osv)."

Fullstendige vedtekter og ordensregler finn du her .