Endret: 16 mar 2021     Opprettet: 30 jan 2020

Årsmøte og generalforsamling 2021

Varselbrev om møtet ble sent ut i februar av Obos (epost 2.2. og SMS 1.2.)

Datoen for årsmøte/generalforsamling er satt til 

Torsdag 29. april 2021

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor/hvordan møtet skal avholdes.

Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 15. mars 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

- gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.