7 nov 2019

Årskontroll brannalarmsystem

Årskontroll på brannalarmsystem utføres mandag 11. november ca kl 09 - 16.

Kontrollen innbærer at brannklokker utløses og avtrekksvifter starter opp.

Da kontrollen foregår utover hele dagen og forskjellige soner testes om gangen vil en oppleve at brannpanel i 1. etasje piper uten at brannklokker aktiviseres.

Heis i oppgang berøres kun når den enkelte oppgang testes, heis vil da være utilgjengelig i opptil 15 minutter.

For garasjeanlegget vil test av brannalarm medføre at brannporter aktiveres - dette medfører at garasjen kan være stengt for inn og utkjøring i opptil 15 min om gangen.