20 sep 2019

Årlig kontroll og service av gasspeis i uke 40

Alfa Olis (ved Unni Ekren) har nå sendt mail med informasjon direkte til alle som har gasspeis angående tidspunktet for årets kontroll og service av gasspeis.