Endret: 18 okt 2021     Opprettet: 15 okt 2021

Opplever du problemer med varmtvann i vask og dusj eller fjernvarme i radiator og badegulv?

Varmtvann og fjernvarme er to separate systemer, disse er ikke er koblet sammen. Infrastrukturen eies av sameiene Lørenplatået og Lørenkvartalet. Sameiet i Lørenplatået har ansvaret for drift av infrastrukturen.

Varmtvann (i vasken og dusjen):

Når det ikke brukes varmtvannet blir det stående i rørene og bli kaldt, og det kan ta opptil 5 minutter å få varmtvann i vask og dusj f.eks. tidlig på morgenen eller på spesielt stille dager i feriene. Et annet problem kan være tilbakeslag fra defekte blandebatterier, gi styret beskjed hvis det er mistanke om defekt blandebatteri. Blandebatteriet er seksjonseiers ansvar. 

Fjernvarme (radiatorer og gulvvarme på bad):

Fjernvarmeanlegget fungerer ikke optimalt, mulig anlegget må renses og ventiler på radiatorer og bad eventuelt byttes. Sameiene jobber med utredning for å finne en løsning. Dette blir en prosess som varer frem til 2022. 

Det du kan gjøre i mellomtida er:

Hvis fjernvarmen ikke har noen effekt (skru av radiatoren/baderomsgulvet og se om det blir kaldere for å sjekke), eller det er for varmt, meld fra på dette skjemaet. Termostatene skal holde temperaturen i området 20-23 grader, mål dette med et termometer.

Utføre rutinemessig vedlikehold av radiatorer og termostater (dette skal være normal rutine):

  • Én gang i måneden må du skru hvert termostathjul på maksimum og minimum (og så kan du sette det tilbake).

  • Hver sjette måned må du lufte radiatorer med luftenøkkel. Sett et glass under ventilen, åpne ventilen med luftenøkkel og lukk når det kommer litt vann ut. Mangler du luftenøkkel kan denne kjøpes på Clas Ohlson

  • Det samme må gjøres på baderomsventilen. Vær forsiktig når du tar av dekselet så festene ikke knekker (grip på høyre og venstre side). Tørk straks opp vannet som er lett alkalisk.

Les mer info om fjernvarmesystemet på disse lenkene:

https://lorenplataet.no/beboer/seksjon/fjernvarme

https://lorenplataet.no/uploads/dXYH5f8t/varmeanlegg_utdrag.pdf