5 okt 2021

Gasspeiskontroll

Uke 41/42 Alfa Olis sender ut arbeidsplan til seksjonseiere. Uke 44/45 Alfa Olis starter kontroll av gasspeisene.

 

 

Pålagt 3-parts kontroll av gasspeisene
10-15% av seksjonseierne blir tilfeldig valgt for tredje parts kontroll. Kontrollen utføres av Linde (AGA) etter uke 45.