Endret: 25 aug 2021     Opprettet: 11 jul 2021

Garasjevask 2. og 3. september 2021 kl: 8-17

Garasjen vil bli vasket og rengjort 2. og 3. september kl: 08-17 Alle biler/motorsykler må fjernes.

Garasjen vil bli vasket og rengjort 2. og 3. september kl: 08-17

Alle biler/motorsykler må fjernes.

2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 

•    For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i varslet tidsrom.
•    For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 
•    Kjøretøy og ladekabel som ikke er fjernet, fjernes uten varsel og for eiers regning.

Årets garasjevask ble dessverre ikke utført som vanlig da vår leverandør både fikk tekniske problemer med utstyret og personellmangel. 
Ny garasjevask utføres uten ekstra kostand for Løren garasjelag (bruksrettshavere). 

For å redusere ulempene ved å måtte fjerne kjøretøy når garasjevasken pågår, tilbyr Bygårdservice alternativ parkering for de som trenger det hhv. den 2. og 3. september. 

Til disposisjon er:
•    30 plasser i Lørenlunden P-hus – her må registreringsnummer sendes inn på forhånd senest 30.8.
•    Ca. 70 plasser langs gjerdet i Gildevangen – her behøves ikke reg. nr.
•    Resterende plasser i Karvesvingen/Bøkkerveien 6 (grusplass) – her behøves reg. nr. på forhånd senest 30.8.
Alle ønsker om alternativ parkering må senest 30.8. sendes til: annekristin@bygardsservice.no med følgende info:
•    Plassnr. i garasjen 
•    Registreringsnummer
•    Fullt navn
•    Mobilnr

Det vil være til stede en representant fra Bygårdsservice ved garasjeutkjørselen i Løren Garasjelag den aktuelle dagen mellom kl. 07-08, som vil informere nærmere om hvor den enkelte skal kjøre/parkere. Parkering langs gjerdet i Gildevangen vil bli forklart nærmere av Bygårdservices representant til de som får parkere der den aktuelle dagen.

De som evt. skal kjøre ut før kl. 07.00 men planlegger å returnere til Løren før garasjevasken er ferdig ca kl. 17 bes opplyse om det.