11 jul 2021

Beskjed fra garasjestyret: Garasjevask 2. og 3. september 2021

Årets garasjevask ble dessverre ikke utført som vanlig da vår leverandør av garasjevask både fikk tekniske problemer med utstyr og personellmangel. Ny garasjevask utføres uten ekstra kostand for Løren Garasjelag (bruksrettshavere). Noter deg datoene allerede nå :-)

2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser

Merk: For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i aktuelt tidsrom vask skal utføres. Ikke fjernet kjøretøy og ladekabel fjernes uten varsel og for eiers regning.